Welke rol kan je sportschool spelen bij de gezondheid van kinderen?

2 mrt. 2022 - 7 min read
Rol sportschool bij gezondheid kinderen

Bewegen is gezond en daarmee ook ontzettend belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Waarom is bewegen zo belangrijk? Hoeveel bewegen kinderen in Nederland en hoeveel moeten ze bewegen om gezond te blijven? En welke rol kan je sportschool of sportclub spelen bij de gezondheid van kinderen? Dit zijn verschillende vragen die we in dit blogartikel beantwoorden.

Hoeveel moeten kinderen bewegen?

De gezondheidsraad heeft beweegrichtlijnen bepaalt voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

 • Één uur per dag matig intensief bewegen (hogere hartslag en snellere ademhaling)
 • 3x per week bot- en spierversterkende oefeningen doen (zoals dansen, judo, buitenspelen, fietsen)
 • De regel geldt: vaker, langer of intensiever bewegen, is altijd beter

Meer dan de helft van de kinderen in Nederland tot 12 jaar voldoet aan de beweegrichtlijnen. Bij kinderen tussen de 12 en 18 jaar is dit 40%.

[caption id=“attachment_4276” align=“aligncenter” width=“800”] beweegrichtlijn voor kinderen Cijfers afkomstig van CBS en RIVM [/caption]

Spier- en botversterkende oefeningen voor kinderen

Botversterkende activiteiten zijn bijvoorbeeld springen, traplopen, hardlopen en dansen. Je gebruikt hierbij je eigen lichaamsgewicht.

Spierversterkende oefeningen zijn gericht op het verbeteren van het kracht- en uithoudingsvermogen.

Waarom is bewegen voor kinderen belangrijk?

Volgens Rijksoverheid beweegt bijna de helft van de Nederlandse kinderen te weinig.

En volgens onderzoek van Jantje Beton blijkt dat 28% van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar minder buiten speelt dan zij zouden willen. Bovendien blijkt dat 15% van de kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud überhaupt nooit buiten spelen.

Hierdoor gaan hun motorische vaardigheden achteruit en neemt het overgewicht bij kinderen toe. Hierdoor lopen ze als gevolg daarvan een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen.

Bewegen voor kinderen heeft niet alleen lichamelijke voordelen, maar het heeft ook invloed op de mentale gezondheid van kinderen. Door veel te bewegen, ontwikkelen kinderen zich veelzijdig en dit vergroot het zelfvertrouwen, ze leren de wereld verkennen en maken nieuwe sociale contacten.

Ook zijn er steeds meer onderzoeken die een verband leggen tussen bewegen en de leeprestaties op school. Lichamelijke activiteit vergroot de cognitieve capaciteiten van een kind.

Gezondheid kinderen sportschool en clubs

Effecten van sport en bewegen volgens het Human Capital Model voor kinderen:

 • Fysieke effecten: deze zijn het belangrijkst voor jeugd, omdat zij hier hun leven lang van kunnen profiteren. Hoe gezonder kinderen en jongeren van jongs af aan zijn, hoe meer voordeel ze daar ook uit halen in hun latere leven.
 • Emotionele effecten: vooral zelfvertrouwen, plezier en je goed voelen zijn belangrijk voor jeugd.
 • Persoonlijke effecten: sportiviteit en het stellen van doelen zijn belangrijke effecten. Deze effecten ontstaan alleen in een veilige sociale omgeving; de verbinding naar deze effecten wordt daar duidelijk gelegd.
 • Sociale effecten: sport en bewegen heeft een belangrijke, positieve bijdrage aan sociale contacten, het tegengaan van antisociaal gedrag, jeugdcriminaliteit en de betrokkenheid in de maatschappij. Allemaal effecten die vooral bij jeugd belangrijk zijn. Als ze dit vroeg aanleren, behouden ze dit gedrag vaak als volwassenen.
 • Intellectuele effecten: effecten zoals informatieverwerkingssnelheid en concentratie hebben direct een positief effect voor jeugd, omdat zij vaak nog naar school gaan en studeren.
 • Financiële effecten: sport en bewegen heeft een positieve invloed op aanwezigheid op school. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan hun studie. Daarnaast is het verlagen van de zorgkosten een belangrijk effect. Dit gaat voornamelijk over de toekomst. Hoe actiever de jeugd is, hoe gezonder ze zijn, hoe lager de zorgkosten in de toekomst.

[caption id=“attachment_3966” align=“aligncenter” width=“800”] Sociale waarde van sport en bewegen Kenniscentrum sport en bewegen [/caption]

Hoe komt het dat kinderen te weinig bewegen?

Een belangrijke factor waarom kinderen tegenwoordig minder bewegen, is dat ze veel minder tijd buiten doorbrengen. Volgens Rijksoverheid heeft dit te maken met digitalisering, verstedelijking en te weinig veilige speelplekken.

Sportomgeving als sleutelfactor voor ontwikkeling van kinderen

Onlangs heb ik een blogartikel geschreven over sportscholen en fitnessclubs als sociale ontmoetingsplek. Het draait in 2022 niet alleen meer om het sporten, maar ook om de beleving, de sfeer en persoonlijke ervaring. Je sportschoolcommunity en het aanbieden van flexibele abonnementen worden belangrijker voor de moderne klant.

Jean Côté heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de sportomgeving op de ontwikkeling van kinderen. Hij heeft hiervoor het Personal Asset Model ontworpen. Dit model stelt dat je kinderen bij sport betrekt én behoudt door in de beginjaren continu hun interesse te wekken. De sportomgeving vervult daarbij een sleutelfunctie.

[caption id=“attachment_4277” align=“aligncenter” width=“800”] Personal Asset Model Figuur gebaseerd op het Personal Asset Model van Jean Côté [/caption]

Context

De sportomgeving van het kind vormt de fundering voor ontwikkeling. In deze omgeving staan drie kernelementen centraal: wat doe je, met wie en waar? Het is belangrijk dat - in dit geval je sportschool of club - het aanbod afstemt op het leven en de behoeften van het sportende kind.

Ontwikkeling

Het is voor trainers en coaches belangrijk om zich te richten op het ontwikkelen van de volgende vier kernelementen bij kinderen tijdens sport:

 • Competentie - met sport ontwikkel je vaardigheden zoals kracht, uithoudingsvermogen en techniek. Maar ook sociaal-emotionele vaardigheden, zoals inlevingsvermogen.
 • Zelfvertrouwen - in jezelf geloven is belangrijk voor je motivatie en discipline.
 • Sociale contacten - sport brengt je in contact met anderen en creëert vriendschappen.
 • Persoonlijkheid - sport helpt om je karakter te vormen.

Resultaat

Ontwikkeling op deze vier vlakken leidt uiteindelijk tot verbeterde prestaties, sportparticipatie en een persoonlijke ontwikkeling die ook buiten de sport waardevol is.

Hoe creëer je een optimale sportomgeving voor kinderen?

Voor een optimale sportomgeving voor kinderen, moet je antwoord geven op de drie context-vragen: wat doe je, met wie en waar?

Wat - op jonge leeftijd werkt het het beste om kinderen verschillende sporten te laten proberen en spelenderwijs te laten leren. Vroege specialisatie kan goede prestaties opleveren, maar hierbij is de kans op uitval groter, omdat het plezier en de sportparticipatie verminderd.

Een flexibel sportabonnement voor kinderen kan hierbij een oplossing zijn wanneer je een groot aanbod sportlessen voor kinderen aanbiedt. Ze betalen dan een vast bedrag en kunnen deelnemen aan diverse sportlessen.

Daarnaast is het belangrijk dat je geen selectietrajecten voor talenten tot 12 jaar start.

Met wie - je trainers en docenten hebben een belangrijke rol binnen de optimale sportomgeving voor kinderen. De beste manier van coachen, is volgens Côté: het transformational coachen.

Bij transformational coachen zet de trainers sporters in hun kracht, inspireert en daagt hen uit tot persoonlijke en sportieve ontwikkeling. Een simpele effectieve methode is het individueel aandacht geven en door de interactie aan te gaan met kinderen.

Spelenderwijs leren is erg belangrijk, evenals het ontwikkelen van spel- en oefensituaties die focussen op plezier en kortetermijnbeloningen.

Waar - dit gaat over de meer letterlijke omgevingsfactoren van je sportaccommodatie. Denk hierbij aan het communitygevoel en de cultuur van de club, maar ook of de activiteiten passen in het dagelijks leven van een gezin.


Leestip: voordelen van een online sportschoolcommunity


De rol van je sportschool of club bij de gezondheid van kinderen

Als sportschool zijnde is het van belang dat je de sportomgeving goed inricht. Focus met name op het geven van diverse groepslessen voor kinderen. Voor het inrichten van je sportaanbod voor kinderen is het goed om de richtlijnen per leeftijdsfase te volgen:

 • Tot 5 jaar - Bewegen zonder structuur in de omgeving is goed, zolang het maar veilig is. Elke beweging is in deze leeftijdsfase goed, zolang het kind maar plezier heeft
 • 6 tot 8 jaar - Variatie in sporten is in deze fase belangrijk. In deze leeftijdsfase gaat het nog niet om winnen of om het aanleren van moeilijke technieken, plezier staat voorop.
 • 9 tot 12 jaar - Op deze leeftijd worden technieken belangrijker, maar het is nog niet de leeftijd om te starten met specialiseren. Breed ontwikkelen is verstandig.
 • 12 jaar en ouder - In deze fase wordt sport serieuzer. Kinderen komen in de pubertijd en interesses veranderen. In deze fase wordt de community van je sportschool belangrijk.

Ook kan je hiervoor het Entry Into Sport-model van Côté gebruiken.

Developmental Model of Sport Participation . Adapted from Côté et al. (2007).

Voeg je bij 51.035 fitnessprofessionals en krijg gratis updates

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met onze privacy statement

Melanie Verbueken

Melanie Verbueken is een specialist in de fitnessbranche. Ze is letterlijk opgegroeid in een sportschool en weet hoe het is om een sportschool te managen met alles wat daarbij komt kijken. Met haar eigen fitnessmarketingbureau werkt ze voor en met diverse fitnessondernemingen. Haar kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, innovaties en marketing in de fitnessbranche deelt ze met ons.