Samen sterk: Hoe fitnessondernemers en gemeenten elkaar versterken

1 mrt. 2023 - 7 min read
Samen sterk Hoe fitnessondernemers en gemeenten elkaar versterken

Als fitnessondernemer wil je natuurlijk het beste aanbieden aan je klanten en je bedrijf laten groeien. Een van de manieren om dit te doen is door samen te werken met gemeenten.

Gemeenten zijn namelijk vaak op zoek naar partners om samen te werken op het gebied van sport en gezondheid. Door samen te werken met gemeenten kunnen fitnessondernemers nieuwe mogelijkheden creëren en hun bedrijf verder uitbreiden.

Maar in de praktijk blijkt een samenwerking met de gemeente nog niet zo eenvoudig als het lijkt.

In dit blog gaan we dieper in op de voordelen en mogelijkheden van samenwerkingen tussen fitnessondernemers en gemeenten en geven we tips voor een succesvolle samenwerking. Daarnaast bespreken we hoe de fitnessbranche kan bijdragen aan de oplossing voor het groeiende tekort aan gymlokalen.

Contact met de gemeente

Tijdens de coronapandemie kregen veel fitnessondernemers voor de eerste keer te maken met de gemeente en buurtsportcoaches. De fitnessbranche kreeg namelijk verschillende beperkingen en regels opgelegd omtrent hun bedrijfsvoering.

Het was een onzekere tijd voor onze branche en veel ondernemers hadden de uitdaging om hun bedrijf op de juiste manier te runnen in overeenstemming met de geldende regels en beperkingen.

Dit heeft geleid tot meer contact tussen fitnessondernemers en gemeentes. De gemeenten waren verantwoordelijk voor de handhaving van de coronamaatregelen en speelden daarom een belangrijke rol bij het toezicht houden op de naleving hiervan.

corona fitnessondernemers samenwerken met gemeente lokale initiatieven

Er was veel verwarring over de coronamaatregelen, omdat deze per gemeente konden verschillen. Daarom werd er door fitnessondernemers massaal contact gelegd met gemeenten om te begrijpen wat er precies van hen werd verwacht. NL Actief startte om deze reden het protocol verantwoord sporten.

Het ging bijvoorbeeld om de afstandsregels, het opzetten van reserveringssystemen, het wel of niet buiten mogen trainen en het beperken van het aantal personen per ruimte.

Er was dus meer contact met gemeenten dan ooit tevoren, maar dit was veelal gebaseerd op onduidelijkheid of onbegrip van de coronamaatregelen.

Toch was er ook een groep fitnessondernemers die tijdens deze periode de samenwerking met de gemeente opzocht om gezamenlijke initiatieven op te zetten om lokale bewoners te stimuleren om meer te bewegen en een gezonde levensstijl te behouden.

Kortom, tijdens de coronapandemie zijn veel fitnessondernemers voor het eerst in contact gekomen met de gemeente. Nu de coronapandemie weer achter ons ligt, is veel van dit contact verwaterd.

Het is belangrijk om te kijken naar de toekomst van de samenwerking tussen fitnessondernemers en gemeenten.

Voordelen van samenwerkingen tussen gemeenten en fitnessondernemers

Voordelen van samenwerkingen tussen gemeenten en fitnessondernemers

Vandaag de dag zijn er nog steeds vele voordelen van samenwerkingen tussen fitnessondernemers en gemeenten.

Bevorderen gezonde leefstijl

Zo kan een goede relatie met de gemeente bijvoorbeeld leiden tot nieuwe samenwerkingen en initiatieven om de lokale gemeenschap te betrekken en te stimuleren om meer te bewegen. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke sportevenementen, maar ook aan het aanbieden van gratis sportlessen op openbare plekken.

Meer financiële ondersteuning

Daarnaast kan een goede relatie met de gemeente ook leiden tot meer financiële ondersteuning voor fitnessondernemers. Gemeenten bieden vaak financiële ondersteuning aan bedrijven die zich inzetten voor lokale initiatieven, zoals gezondheidsbevordering.

Door goed contact te onderhouden met de gemeente kan een fitnessondernemer op de hoogte blijven van deze mogelijkheden en hier gebruik van maken.

Meer zichtbaarheid

Een ander voordeel van samenwerkingen tussen gemeenten en fitnessondernemers is dat dit kan leiden tot meer zichtbaarheid voor het bedrijf.

Door bijvoorbeeld deel te nemen aan lokale sportevenementen of door samen te werken aan initiatieven om de lokale gemeenschap te betrekken, kan de naamsbekendheid van het bedrijf worden vergroot.

Praktijkvoorbeeld: Fitness loont

Fitness loont is een project van NL Actief in opdracht van het ministerie van VWS om in een verschillende gemeenten in Nederland een leefstijlproject te starten voor mensen met een smalle beurs.

Dit is een voorbeeld van een initiatief tussen samenwerkingen met fitnessondernemers die aangesloten zijn bij NL Actief en gemeenten.

fitness loont gemeente samenwerking initiatief

In de NL Actief kwartaalsessie op 13 februari 2023 deelde een deelnemende sportschool de resultaten van dit project: 65 mensen via het fitness loont project dat bij hun is gaan trainen.

Meer praktijkvoorbeelden van gemeenten omtrent sport en gezondheid vind je hier.

Kans of bedreiging: gymlokalen tekort in Nederland

Vanaf volgend schooljaar 2023-2024 wordt het voor basisscholen verplicht om twee keer per week bewegingsonderwijs te geven aan hun leerlingen.

Dit is een geweldige ontwikkeling, echter zijn er twee grote obstakels om dit mogelijk te maken - die blijken uit de factsheet van het Mulier Instituut:

 • Er zijn te weinig geschikte locaties
 • Organisatorische problemen

Het tekort aan gymlokalen in Nederland biedt kansen voor fitnessondernemers om hun diensten uit te breiden en samen te werken met gemeenten.

gym basisscholen gemeente fitness samenwerking

Faciliteiten beschikbaar stellen

Allereerst kunnen sportscholen hun faciliteiten beschikbaar stellen als alternatieve locaties voor bewegingsonderwijs. Fitnessruimtes zijn hiervoor minder geschikt i.v.m. materialen en machines, dus denk hierbij vooral aan groepsleszalen en dojo’s.

Door je faciliteiten beschikbaar te stellen, kan je jouw zalen overdag vullen en daarmee ook extra inkomsten genereren. Op deze manier kunnen sportscholen hun ruimtes efficiënter benutten en tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

Door deze samenwerkingen kunnen sportscholen helpen om kinderen en jongeren te stimuleren om meer te bewegen en gezonder te leven. Door de sportschool te betrekken bij het bewegingsonderwijs zijn de kinderen al een keer bij de sportschool binnen geweest.

Hierdoor kan de drempel om later bij de sportschool te komen trainen worden verlaagd, omdat de sportschool al bekend is bij de kinderen en hun ouders.

tekort aan gymlokalen in Nederland ontwikkeling sport fitnessbranche

Daarnaast is het ook een oplossingsgerichte benadering voor de gemeente. Door samen te werken met de gemeente en lokale scholen en sportverenigingen, laat de sportschool zien dat zij meedenkt met de gemeenschap en bereid is om bij te dragen aan de lokale gemeenschap.

Hierdoor wordt de sportschool meer zichtbaar en bekend in de lokale gemeenschap, wat weer kan leiden tot meer klanten en meer naamsbekendheid.

Kennis en expertise delen

Sportscholen en sportprofessionals kunnen ook hun kennis en expertise delen met scholen om hen te helpen bij het organiseren en het inplannen van bewegingsonderwijs. Immers, sportprofessionals hebben voldoende ervaring met het plannen en invullen van roosters.

Tips voor het opzetten van succesvolle samenwerkingen

Hieronder volgen enkele tips voor fitnessondernemers om succesvolle samenwerkingen met gemeenten op te zetten:

 • Samenwerken met de buurtsportcoach

De buurtsportcoach fungeert als een spin in het web door het opbouwen en onderhouden van een netwerk en faciliteert de samenwerking tussen zorg, sport en beweging.

 • Onderzoek de mogelijkheden

Neem contact op met je gemeente en ga het gesprek aan over de mogelijkheden en doe onderzoek naar bestaande initiatieven.

Zijn er bepaalde initiatieven of programma’s waar de gemeente aan werkt waar jij als fitnessonderneming aan kunt bijdragen? Of zijn er bijvoorbeeld bepaalde sportactiviteiten die je samen kunt organiseren?

 • Identificeer de gemeenschappelijke doelen en maak belangen bespreekbaar

Zorg ervoor dat de gemeenschappelijke doelen van jou en de gemeente helder zijn en benadruk dat je een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl in je gemeente.

Spreek aan het begin van de samenwerking belangen en verwachtingen helder uit naar elkaar. Deze mogen verschillen, maar moeten de gezamenlijke ambitie niet in de weg staan.

 • Maak duidelijke afspraken

Zorg dat je duidelijke afspraken maakt met de gemeente over de samenwerking en leg deze afspraken vast.

 • Wees flexibel

Wees flexibel en zorg dat je jouw aanbod kan afstemmen op de behoefte/pijnpunten van je gemeente. Luister naar feedback en zoek naar oplossingen die voor beide partijen werken.

 • Creëer draagvlak

Probeer draagvlak te vinden voor je goede ideeën. Hoe meer mensen mee gaan met een plan, hoe groter de kans dat gemeente hiermee instemt.

 • Werk aan relaties

Ga het gesprek aan en blijf in gesprek. Ga netwerken en deel je kennis, expertise en ervaring om het vertrouwen te vergroten en je naam te vestigen als een betrouwbare partner.

 • Wees creatief

Wees creatief in het bedenken van manieren om samen te werken. Van het aanbieden van gratis sportlessen op openbare plekken tot het organiseren van lokale sportevenementen en -initiatieven.

 • Meet resultaten

Meet altijd de resultaten. Wat levert de samenwerking jullie op en hoe kan je dit nog verder verbeteren.

fitness samenwerken met gemeente

Conclusie

Samenwerkingen tussen gemeenten en fitnessondernemers bieden tal van voordelen, zowel voor de lokale gemeenschap als voor de fitnessondernemers zelf.

Door gezamenlijk initiatieven op te zetten en gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten, kunnen nieuwe inkomstenstromen worden gecreëerd en kan een gezonde levensstijl worden bevorderd.

Als fitnessondernemer is het belangrijk om actief op zoek te gaan naar samenwerkingen met de gemeente en hierbij proactief en creatief te werk te gaan.

Door gezamenlijk te werken aan maatschappelijke doelen en een gezonde levensstijl te promoten, kan de fitnessonderneming zich onderscheiden en meer klanten aantrekken.

Daarom doen we een oproep aan fitnessondernemers en gemeenten om de handen ineen te slaan en te profiteren van de vele voordelen van samenwerkingen. Samen kunnen we werken aan een gezondere en actievere samenleving.

Voeg je bij 51.035 fitnessprofessionals en krijg gratis updates

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met onze privacy statement

Melanie Verbueken

Melanie Verbueken is een specialist in de fitnessbranche. Ze is letterlijk opgegroeid in een sportschool en weet hoe het is om een sportschool te managen met alles wat daarbij komt kijken. Met haar eigen fitnessmarketingbureau werkt ze voor en met diverse fitnessondernemingen. Haar kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, innovaties en marketing in de fitnessbranche deelt ze met ons.