Gevolgen coronamaatregelen op de sportsector

14 mrt. 2023 - 7 min read
Gevolgen coronamaatregelen op de sportbranche

De coronapandemie heeft een enorme impact gehad op de sportsector. In Nederland is de sportwereld in 2023 nog steeds aan het herstellen. Deze ontwikkeling heeft de manier waarop we bewegen en fit blijven compleet veranderd, maar het heeft ook nieuwe kansen gecreëerd voor innovatie en groei.

In dit blog gaan we dieper in op de gevolgen van de coronamaatregelen voor de Nederlandse sportbranche en onderzoeken we hoe sportorganisaties, clubs en individuele sporters zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit. 

Veranderingen sport coronamaatregelen

Terug naar het begin: coronamaatregelen sport

Sinds het begin van de pandemie heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Deze maatregelen hebben de sportbranche aanzienlijk beïnvloed, waarbij sportorganisaties en -clubs zich voortdurend moesten aanpassen aan de veranderende regelgeving. 

Voorbeelden hiervan waren de tijdelijke sluiting van sportscholen, de beperkingen op groepsgrootte en de invoering van hygiënemaatregelen, zoals het regelmatig desinfecteren van apparatuur en het naleven van de 1,5 meter afstand.

Momenteel zijn er geen coronamaatregelen meer van kracht in Nederland. Toch blijven enkele aanpassingen in de fitnesssector bestaan, zoals de opkomst van online lessen, sportevenementen met een maximale capaciteit en het contactloos inchecken bij faciliteiten.

Vereniging sport en gemeenten rapportage over de coronamaatregelen

Veerkracht en aanpassingsvermogen van de Nederlandse sportsector

Ondanks de uitdagingen die de coronamaatregelen met zich meebrachten en -brengen, heeft de Nederlandse sportbranche veerkracht en aanpassingsvermogen getoond.

Deze nieuwe initiatieven en oplossingen hebben het voor mensen mogelijk gemaakt om actief te blijven tijdens de pandemie en hebben hierdoor de toegankelijkheid van sport en fitness vergroot.

Bovendien heeft de branche geleerd om flexibel te zijn en snel te reageren op veranderende omstandigheden, wat een waardevolle vaardigheid is voor de toekomst.

Aanpassingsvermogen en veerkracht sportbranche

Technologische innovaties en digitalisering

De coronapandemie heeft de sportbranche gedwongen zich aan te passen aan een veranderende wereld, waarbij technologische innovaties en digitalisering een grote rol hebben gespeeld.

Door de beperkingen op fysieke bijeenkomsten en evenementen hebben veel organisaties zich gericht op het benutten van technologie om sport en fitness toegankelijk te houden.

Innovaties en digitalisering in de fitnessbranche

De opkomst van virtuele sportevenementen en online videoplatforms

Een opvallende trend die zich tijdens de pandemie heeft ontwikkeld, is de opkomst van virtuele sportevenementen en online videoplatforms. Virtuele hardloopwedstrijden, fietsevenementen en zelfs yoga- en fitnesslessen hebben mensen in staat gesteld om vanuit huis deel te nemen aan sportactiviteiten. 

Online videoplatforms zoals Virtuagym , bieden een breed scala aan work-outs, die gebruikers in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen volgen. Dit maakt sport en fitness toegankelijker en creëert nieuwe marktkansen voor sportorganisaties en trainers.

Virtuele sportevenementen en videoplatforms

Fitness-apps en wearables: toegankelijkheid en motivatie voor sporters

Naast online videoplatforms hebben ook fitness apps en wearables een grote rol gespeeld in het vergroten van de toegankelijkheid en motivatie voor sporters tijdens de pandemie. 

Deze technologieën hebben het voor mensen gemakkelijker gemaakt om gemotiveerd te blijven en hun fitnessdoelen te bereiken, ondanks de uitdagingen van de coronamaatregelen. Leer hier meer over de ontwikkeling van fitness apps en wearables.

Daarnaast hebben veel mensen door de sluiting van sportscholen geïnvesteerd in thuisfitnessapparatuur, zoals halters, weerstandsbanden en yogamatten.

Fitness apps en wearables trends

Daling aantal leden en vrijwilligers sportverenigingen

Hoewel sportverenigingen tot op heden redelijk stand lijken te houden tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis, bestaat er aanzienlijke bezorgdheid over de daling van ledenaantallen en het aantal vrijwilligers. Dit zet het toekomstperspectief van de getroffen verenigingen onder druk.

Binnen- en buitensporten tonen opvallende verschillen. Buitensportclubs, zoals golf en paardensport, floreren na de crisis. Echter, binnensportverenigingen en ondernemers zien klanten- en ledenaantallen dalen. Dit leidt tot lagere inkomsten en meer schulden.

Veranderende sport- en fitnessgewoonten

De coronamaatregelen hebben niet alleen invloed gehad op de sportbranche als geheel, maar ook op de manier waarop mensen sporten en bewegen. Tijdens de coronaperiode hebben veel mensen hun sport- en fitnessgewoonten aangepast.

De veranderende sport- en beweeggewoonten van Nederlanders hebben geleid tot een verschuiving of afname van de vraag naar sport. De coronacrisis heeft hierdoor bestaande trends versneld en de kloof tussen diverse groepen vergroot.

Het ’traditionele’ sporten in team- en competitieverband, met name binnenshuis, staat onder druk, evenals de organisatie van dit aanbod door vrijwilligers. 

De groei bevindt zich in meer flexibele en individuele vormen van sportbeoefening, voornamelijk buiten en gericht op gezondheid of recreatie.

Nieuwe gedragspatronen

Tijdens een crisisperiode hebben mensen ook nieuwe gedragspatronen ontwikkeld. We merkten dat we tijdens de coronapandemie minder en op een andere manier zijn gaan bewegen, wat heeft geleid tot een toename van ‘beweegarmoede’ in Nederland.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor de (mentale) gezondheid van de bevolking, maar heeft ook een grote impact op sportaanbieders. 

Leden of klanten die niet terugkeren versterken de (financiële) problemen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Daardoor is deze gedragsverandering een van de naweeën van de crisis. De belangrijkste uitdaging voor de branche is dan ook het helpen van mensen om hun oude gedragspatronen weer op te pakken. 

De les die we hieruit kunnen leren is dat we wellicht voorzichtiger moeten zijn met het onderbreken van iemands ‘beweegritme’, aangezien het niet vanzelfsprekend is dat mensen vanzelf terugkeren naar hun oude beweeggewoontes.

Veranderende fitnessgewoonte

Krapte op de arbeidsmarkt 

Een blijvend gevolg van de coronacrisis is de krapte op de arbeidsmarkt , die ook de sportbranche treft. Er zijn personeelstekorten in verschillende deelsectoren van de sportindustrie. 

Sportondernemers hebben moeite om de tekorten aan personeel, ontstaan tijdens of na de coronaperiode, op te vangen.

Krapte op de arbeidsmarkt in de sportbranche

De verschuiving naar buitensporten en individuele activiteiten

Een opvallende verandering in sportgewoonten is de focus op buitensport en individuele activiteiten. Door gesloten sportscholen en beperkte capaciteit zijn velen overgestapt naar buitenactiviteiten zoals hardlopen, fietsen en wandelen.

Deze activiteiten bieden niet alleen een veiligere omgeving in termen van social distancing, maar dragen ook bij aan de mentale gezondheid door de verbinding met de natuur.

Meer leren over het opzetten van outdoor fitness concepten? Ontdek in dit blog waarom bootcamps en buitentrainingen solide strategieën zijn voor je onderneming.

Verschuiving naar buitensporten en individuele activiteiten

De impact van de energiecrisis en inflatie

Daarnaast voelt de sportsector de gevolgen van inflatie en hoge energiekosten, wat sportverenigingen, ondernemers en evenementorganisatoren raakt. Daarom hebben we een blog geschreven voor manieren hoe je om kan gaan met inflatie .

Impact van de energiecrisis en inflatie op de fitnessbranche

De financiële impact van de beperkende maatregelen op sportorganisaties en -clubs

De coronamaatregelen hebben een aanzienlijke financiële impact gehad op sportorganisaties en -clubs in Nederland. Hoewel sommige organisaties (voornamelijk buitensporten) duidelijk profiteren van de crisis, ondervinden andere (voornamelijk binnensporten) financiële problemen. 

Sportorganisaties kampen met uitgestelde belastingbetalingen en mogelijke terugbetaling van coronasteun, wat financiële uitdagingen oplevert, vooral voor degenen die hun eigen vermogen aanspraken.

Desalniettemin zijn er volgens het Mulier Instituut voor de korte termijn geen aanwijzingen dat het aantal faillissementen in de sport toeneemt.

Verlies aan inkomsten en uitdagingen voor het herstel van de sector

Sportorganisaties en -clubs hebben te maken gehad met verlies aan inkomsten uit lidmaatschapsgelden, ticketverkoop, sponsoring en horeca-inkomsten. Veel organisaties worstelen nog steeds met het herstel en het aantrekken van leden en bezoekers.

De capaciteit om eventuele toekomstige financiële tegenslagen op te vangen is aanzienlijk kleiner dan voor de coronacrisis. Over het algemeen zijn er in de branche veel minder (financiële) buffers dan begin 2020. Dit blijkt uit cijfers van het Mulier Instituut.

En ook de uitdagingen die vandaag de dag spelen, zoals de hoge energieprijzen en personeelstekorten, hebben invloed op de prestaties en investeringsmogelijkheden van de sportaanbieders in de toekomst.

Overheidssteun en initiatieven om sportorganisaties te helpen

Om de sportbranche te ondersteunen zijn er financiële steun en stimuleringsmaatregelen geïntroduceerd. Deze steunmaatregelen variëren van loonsubsidies en belastinguitstel tot specifieke subsidies voor sportorganisaties die zwaar getroffen zijn door de pandemie.

Daarnaast zijn er ook initiatieven zoals de ‘Nationale Sportweek’ en campagnes om sport en beweging te promoten, wat kan bijdragen aan het herstel van de branche.

Het zal echter tijd kosten om volledig te herstellen en het blijft van cruciaal belang om innovatieve oplossingen en samenwerkingen te verkennen om de toekomst van de sportbranche veilig te stellen.

Overheidssteun en initiatieven om de sportbranche te helpen

De toekomst van de Nederlandse sportsector

De coronacrisis zorgde voor uitdagingen in de Nederlandse sportsector, maar creëerde ook kansen voor positieve verandering. Flexibiliteit en innovatie bleken cruciaal voor groei en overleving.

Nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven die de toekomst van de sector vormgeven

De crisis heeft het belang van samenwerking in de sportbranche benadrukt. Nieuwe samenwerkingsverbanden tussen diverse partijen ontstonden om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken en de toekomst vorm te geven.

Door innovatie en samenwerking kunnen sportorganisaties sterker uit de crisis komen en bijdragen aan een gezondere, actievere samenleving.

Toekomst van de sportbranche

Conclusie

De toekomst van de Nederlandse sportbranche zal uitdagingen blijven tegenkomen, zoals de gevolgen van de coronamaatregelen, inflatie en energiecrisis, en personeelstekorten.

Echter, de sector heeft veerkracht en aanpassingsvermogen getoond door technologische innovaties, digitalisering en nieuwe sportgewoonten te omarmen.

Overheidssteun en initiatieven dragen bij aan het herstel van de branche, maar het is essentieel om samen te werken en innovatieve oplossingen te blijven verkennen.

De focus op buitensporten, individuele activiteiten en mentale gezondheid zal waarschijnlijk blijven groeien. Door deze uitdagingen en kansen aan te grijpen, kan de sportsector zich aanpassen en zich blijven ontwikkelen in de toekomst.

Voeg je bij 51.035 fitnessprofessionals en krijg gratis updates

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met onze privacy statement

Melanie Verbueken

Melanie Verbueken is een specialist in de fitnessbranche. Ze is letterlijk opgegroeid in een sportschool en weet hoe het is om een sportschool te managen met alles wat daarbij komt kijken. Met haar eigen fitnessmarketingbureau werkt ze voor en met diverse fitnessondernemingen. Haar kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, innovaties en marketing in de fitnessbranche deelt ze met ons.