Fitness voor jongeren: beste strategieën voor betrokkenheid

4 mei 2023 - 18 min read
Krachttraining voor kinderen en jongeren fitness jongeren

Steeds meer jongeren haken af bij sportclubs door vaste trainingstijden en verplichtingen. Hoe kun je als fitnessprofessional inspelen op deze negatieve trend en jongeren betrokken houden bij jouw fitnessfaciliteit?

Uit recent onderzoek van bureau Kantar in opdracht van NOC*NSF blijkt dat kinderen vanaf 13 jaar minder interesse hebben in sporten in groepsverband. Sportclubs ervaren al jaren een sterke uitstroom van tieners.

De belangrijkste redenen zijn het niet kunnen combineren van sport met andere hobby’s, de kosten van het lidmaatschap en het onvermogen om vaste trainingstijden en verplichtingen in hun drukke levens in te passen.

In dit blogartikel zullen we de toenemende trend van jongeren die afhaken bij sportclubs bespreken en onderzoeken hoe fitnessprofessionals hun studio’s of sportscholen aantrekkelijker kunnen maken voor deze doelgroep.

Fitness jongeren: een goed idee?

Het idee dat krachttraining schadelijk is voor kinderen en jongeren is gebaseerd op verouderde opvattingen en onvolledige gegevens.

Uit recentere, goed uitgevoerde studies blijkt dat krachttraining onder deskundige begeleiding geen verhoogd risico op groeischijfschade met zich meebrengt, noch leidt tot verminderde groei op volwassen leeftijd.

In plaats daarvan is fitness en krachttraining juist goed voor opgroeiende kinderen, omdat het hun algehele gezondheid, kracht en zelfvertrouwen bevordert, mits ze de juiste techniek en goede begeleiding volgen.

Op jonge leeftijd met krachttraining beginnen

Huidige situatie sportgedrag in Nederland

Hieronder zie je een grafiek uit het onderzoek van NOC*NSF over de sportdeelname in Nederland. Uit deze grafiek valt af te leiden dat er al jarenlang een sterke uitstroom is van jonge sporters bij sportclubs.

Grafiek NOCNSF sportgedrag in Nederland

Beweegnorm kinderen en jongeren

Hoeveel kinderen voldoen dan aan de beweegnorm in Nederland? In 2021 voldeed 33,5% van de 12- tot 16-jarigen en 47,1% van de 16- tot 20-jarigen aan de beweegrichtlijn.

De beweegrichtlijn houdt in dat kinderen en jongeren dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteiten verricht, zoals fietsen en lopen, en minstens drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten uitvoeren.

resistance training voor kinderen

Cijfers overgewicht kinderen

En hoe zit het met overgewicht onder kinderen in Nederland? In 2022 had 13,8% van de 12- tot 16-jarigen en 18,6% van de 16- tot 20-jarigen overgewicht. Dit laatste percentage is in 2021 en 2022 stabiel gebleven.

Het aandeel ernstig overgewicht is in deze leeftijdscategorieën gedaald. Onder jongeren van 12 tot 16 jaar was de daling van 2,9% in 2021 naar 2,6% in 2022 en onder jongeren van 16 tot 20 jaar is het gedaald van 4,3% in 2021 naar 3,8% in 2022.

Obesitas op jongere leeftijd

Begrijpen van de behoeften en voorkeuren van jonge sporters

Om jongeren succesvol te betrekken bij sport- en fitnessactiviteiten, is het cruciaal om hun behoeften en voorkeuren te begrijpen.

In deze paragraaf onderzoeken we de impact van levensgebeurtenissen op de sportparticipatie van jongeren, evenals de factoren die hun commitment, drempels en drijfveren beïnvloeden om actief te blijven in de sportwereld.

Impact van levensgebeurtenissen op de sportparticipatie

Van Houten (2022) heeft onderzoek gedaan naar de impact van belangrijke levensgebeurtenissen op de sportparticipatie van Nederlanders.

De belangrijkste levensgebeurtenissen, volgens dit onderzoek van Van Houten, die verband houden met veranderingen in de sportparticipatie van Nederlanders, zijn:

 • Verlaten van voltijdsonderwijs
 • Beginnen met werken
 • Zelfstandig gaan wonen
 • Een relatie aangaan of deze formaliseren door te gaan samenwonen of trouwen
 • Vader of moeder worden
 • Met pensioen gaan
 • Het huis uit gaan van kinderen

Middelbare jeugd fase die impact heeft op het trainen.

Dit komt omdat levensgebeurtenissen tijdens de overgang naar volwassenheid de hulpbronnen aantasten die nodig zijn om te sporten, zoals tijd, sociale ondersteuning, fysieke en mentale gezondheid en financiën. Dit maakt het moeilijker om actief te blijven.

Tijdens de overgang naar volwassenheid kunnen sportconcepten die de fysieke, mentale en sociale voordelen van sporten benutten, flexibel zijn en gemakkelijk gecombineerd kunnen worden met nieuwe activiteiten en verantwoordelijkheden, nuttig zijn.

Commitment, drempels en drijfveren per leeftijdscategorie

Het begrijpen van de behoeften en voorkeuren van jonge sporters is essentieel om hen betrokken en gemotiveerd te houden in de fitnessbranche.

Hieronder zullen we onderzoeken welke levensgebeurtenissen van invloed zijn op de sportinteresses van jongeren, evenals de factoren die hun commitment, drempels en drijfveren beïnvloeden om actief te blijven in de sportwereld.

Het commitmentmodel

Het commitmentmodel is afkomstig uit het rapport: ‘Sportgedrag in Nederland’ van Kantar Public.

Het voorspellen van toekomstig sportgedrag op basis van iemands intenties is vaak onvoldoende betrouwbaar. Wat mensen zeggen dat ze gaan doen, komt niet altijd overeen met hun daadwerkelijke gedrag.

Om de kans te bepalen dat iemand gedurende een jaar wekelijks zal sporten, is het daarom beter om te kijken naar hun mate van commitment, in plaats van enkel hun intentie.

Het commitment om te sporten kan worden berekend als: intentie x moeilijkheidsgraad x belang ten opzichte van andere activiteiten

Dit leidt tot de indeling in diverse groepen, namelijk: weinig commitment, gemiddeld commitment en veel commitment. Binnen elke categorie kunnen twee segmenten worden onderscheiden om beter inzicht te krijgen in de motivaties en behoeften van sporters.

In de afbeelding hieronder vind je de verschillende segmenten.

Commitmentmodel NOCNSF artikel

Wil je weten wat deze segmenten precies betekenen en hoe je hierop kunt inspelen, lees dan verder in dit onderzoek van NOC*NSF naar het sportgedrag in Nederland 2023.

Wij gaan nu inzoomen op de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar.

Overzicht jongeren 13-18 jaar bij een sportclub

In de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar valt 44% in de groep ambassadeurs en bereidwilligen, 20% in de groep volgers en twijfelaars en 36% in de groep probleemdenkers en onverschilligen.

Opvallend is dat het aandeel onverschilligen en probleemdenkers ten opzichte van de 5 tot 12-jarigen verdubbelt is bij jongeren.

Drijfveren

De belangrijkste drijfveren voor deze kinderen tussen de 13 en 18 jaar zijn:

 • Past bij mijn manier van leven
 • Veel vrienden sporten

Drempels

De belangrijkste drempels voor deze kinderen tussen de 13 en 18 jaar zijn:

 • Vaste tijden trainingen / wedstrijden zijn lastig
 • Andere hobby’s
 • Kan het niet betalen

Inspiratiebronnen

 • Voor de meerderheid zijn dit de ouders
 • Vaak ook vrienden

drijfveren, drempels en inspiratiebronnen jongeren fitness

14 factoren om uitval van jongeren in de sport te voorkomen

Ook Allesoversport ziet dat er overal in Europa steeds vaker jongeren tussen de 12 en 19 jaar stoppen met sporten.

Zij hebben een artikel gepubliceerd met 14 tips om uitval van jongeren bij sport te voorkomen. Deze factoren van Allesoversport delen we hieronder met concrete tips en strategieën hoe je hierop kunt inspelen.

Autonomie

Bied jongeren voldoende keuzevrijheid en flexibiliteit in de fitnessomgeving, zowel tijdens het sporten als binnen de faciliteit. Geef ze de ruimte om hun eigen trainingsinitiatieven te ontwikkelen en hun trainingservaringen vorm te geven.

Laat jongeren ervaren hoe het is om zelf beslissingen te nemen en feedback te geven over hun fitnesservaringen. Dit draagt bij aan hun blijvende enthousiasme en betrokkenheid bij de fitnessbranche.

Overweeg ook om drop-in sessies of open gymtijden aan te bieden. Met drop-in sessies wordt bedoeld dat jongeren zonder voorafgaande reservering of inschrijving kunnen deelnemen aan een trainingsles of activiteit.

 • Bied een gevarieerd aanbod van groepslessen aan, zodat jongeren flexibiliteit en keuzevrijheid hebben bij het kiezen van lessen die aansluiten bij hun interesses.
 • Organiseer maandelijkse fitnessuitdagingen waarbij jongeren hun eigen doelen stellen en resultaten delen, om zo autonomie en betrokkenheid te bevorderen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door autonomie te stimuleren.

Autonomie stimuleren bij kinderen

Meer zelfvertrouwen

Het is essentieel dat jongeren zelfvertrouwen opbouwen om de uitdagingen in de fitnesswereld aan te gaan en hun persoonlijke doelen te bereiken.

Als fitnessprofessional kun je hieraan bijdragen door hen tijdens de trainingen bewust te maken van hun eigen capaciteiten en vaardigheden.

Betrek jongeren bij activiteiten en evenementen van de sportschool of fitnessstudio en stimuleer hun groei en bekwaamheid in de fitnessbranche.

 • Geef gerichte, positieve feedback tijdens trainingssessies om het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten.
 • Betrek jongeren bij sportieve evenementen en fitnesswedstrijden om hun groei en bekwaamheid in de fitnessbranche te stimuleren.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door ze meer zelfvertrouwen te geven.

Toename zelfvertrouwen onder jeugd

Verbondenheid

Zorg ervoor dat jongeren zich onderdeel voelen van zowel een groep als van je fitnessfaciliteit.

Wanneer ze zich geaccepteerd, veilig en gewaardeerd voelen, is de kans groter dat ze betrokken blijven bij de sportschool of fitnessstudio.

 • Creëer een mentor- of buddysysteem waarbij ervaren sporters jongeren ondersteunen en begeleiden, om een gevoel van verbondenheid te bevorderen.
 • Organiseer regelmatig sociale evenementen, zoals thema-avonden of gezamenlijke sportuitjes, om een gemeenschapsgevoel te creëren en jongeren te helpen nieuwe vrienden te maken binnen de fitnessfaciliteit.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door meer verbondenheid.

Betere aansturing door verbondenheid en community

Positief leerklimaat

Wanneer jongeren toewijding tonen, zorg er dan voor dat ze positieve feedback ontvangen van belangrijke personen zoals trainers, leeftijdsgenoten of ouders.

Als fitnessprofessional is het belangrijk om je bewust te zijn van het feit dat jongeren graag leren, ook in groepsverband. Ook is het belangrijk dat zij zich gezien en gewaardeerd voelen.

 • Stimuleer trainers om tijdens en na groepslessen individuele successen en inzet van jongeren te erkennen, waardoor een positief leerklimaat ontstaat.
 • Zet een beloningssysteem op, zoals het uitreiken van certificaten of badges voor het bereiken van mijlpalen, om de betrokkenheid en waardering voor de inzet van jongeren te vergroten.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door een positief leerklimaat.

Beloon de sportprestaties

Efficiënte tijdsindeling

Jongeren waarderen het efficiënt indelen van hun tijd, ook op het gebied van sport en fitness. Als fitnessprofessional kun je hier rekening mee houden door activiteiten en trainingen op geschikte en flexibele tijdstippen aan te bieden.

Pas de benodigde tijdsinvestering aan op basis van het niveau waarop jongeren deelnemen (recreatief niveau, gevorderd niveau, topniveau) en houd rekening met hun andere verplichtingen, zoals school, huiswerk en bijbanen.

 • Bied trainingslessen aan op verschillende tijdstippen, waaronder na schooltijd en in het weekend, om jongeren de mogelijkheid te geven hun fitnessactiviteiten te combineren met andere verplichtingen.
 • Introduceer korte, intensieve trainingen zoals HIIT (High Intensity Interval Training), zodat jongeren effectief en efficiënt aan hun fitnessdoelen kunnen werken in een beperkte tijdsduur.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door efficiënte tijdsindeling.

Slim tijd indelen voor jongeren

Kosten

De kosten van deelname aan fitnessactiviteiten mogen voor jongeren geen belemmering vormen. Als sportschool of fitnessstudio is het belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden om financiële barrières te verminderen.

Overweeg alternatieve mogelijkheden voor degenen die om financiële redenen niet kunnen deelnemen, zoals het aanbieden van lidmaatschap in ruil voor vrijwilligerswerk bij de sportschool of het aanbieden van speciale kortingsregelingen.

Bied betaalbare abonnementen of kortingen aan voor jongeren en gezinnen met meerdere kinderen om de financiële drempel te verlagen.

Overweeg ook om een betalingsregeling of een gesubsidieerd programma aan te bieden voor gezinnen met een lager inkomen.

Financiële regelingen voor sportdeelname voor kinderen

Hieronder vind je een overzicht van financiële regelingen voor sportdeelname voor kinderen:

Hier vind je een overzicht van alle financiële regelingen en vind je meer achtergrondinformatie.

 • Introduceer een studentenlidmaatschap met gereduceerde tarieven voor jongeren om de kosten van deelname aan fitnessactiviteiten te verlagen.
 • Bied de mogelijkheid aan om een lidmaatschap te verkrijgen in ruil voor vrijwilligerswerk, zoals het helpen bij evenementen of het schoonmaken van de sportschool, om financiële barrières te verminderen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door de kosten te verlagen.

Kosten verlagen voor jeugd om te gaan sporten

Duidelijke verwachtingen

Jongeren hebben uiteenlopende verwachtingen, afhankelijk van leeftijd, geslacht, cultuur en sociaaleconomische status.

Het is belangrijk voor een fitnessstudio of sportschool om hiermee rekening te houden, aangezien dit niet alleen realistische verwachtingen schept, maar ook zorgt voor een positieve houding van jongeren jegens de faciliteit.

Zorg ervoor dat de jongeren begrijpen wat ze kunnen verwachten als ze lid worden en deelnemen aan activiteiten in jouw fitnessomgeving.

Dit geldt zowel op fysiek, sociaal als op mentaal vlak: bijvoorbeeld de intensiteit van de trainingen, de interactie met andere leden, en de verwachtingen van de sportschool op het gebied van inzet en betrokkenheid.

Door duidelijk te communiceren en rekening te houden met de diversiteit onder jongeren, creëer je een uitnodigende en inclusieve fitnessomgeving.

 • Organiseer een introductiesessie voor nieuwe jonge leden, waarin je de trainingsmogelijkheden, huisregels en de algemene sfeer van de sportschool toelicht, zodat zij weten wat ze kunnen verwachten. Hier lees je meer over dé perfecte onboarding voor nieuwe fitnessklanten.
 • Zorg voor duidelijke communicatie via nieuwsbrieven, sociale media en andere kanalen over komende evenementen, trainingen en veranderingen binnen de sportschool, zodat jongeren op de hoogte zijn en hun verwachtingen kunnen afstemmen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door duidelijke verwachtingen te scheppen.

Onboarding jonge nieuwe fitness klanten

Clubwaarden

Voor jongeren is het belangrijk om het belang en nut van sport te begrijpen. De redenen voor jongeren om te gaan sporten kunnen sterk variëren. Welke waarden straalt jouw fitnessstudio of sportschool uit?

Leg je de nadruk op competitie, of juist op een gezellige en sociale omgeving? Hoe belangrijk is het bevorderen van een gezonde levensstijl, en welke nadruk leg je op de vaardigheden die jongeren kunnen leren door te sporten, zoals samenwerken en discipline?

Ga in gesprek met jouw (potentiële) jonge leden om beter te begrijpen wat hen aanspreekt en om hun betrokkenheid bij de sportschool te vergroten. Door in te spelen op hun interesses en behoeften, creëer je een aantrekkelijke en motiverende fitnessomgeving.

 • Bied persoonlijke trainingssessies aan, gericht op het verbeteren van de samenwerkingsvaardigheden en discipline van jongeren door middel van partneroefeningen en groepsuitdagingen.
 • Organiseer wekelijkse groepsfitnesslessen, zoals Zumba en HIIT, waarbij fitnessprofessionals een gezellige en sociale sfeer creëren om jongeren te motiveren en een gezonde levensstijl te bevorderen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door duidelijke clubwaarden te creëren.

Clubwaarden sportschool

Relatie tussen trainer en sporter

Jongeren hebben behoefte aan een effectieve en positieve relatie met hun fitnessinstructeur of personal trainer. Dit moet gebaseerd zijn op wederzijds begrip en respect, eerlijkheid, steun en samenwerking.

Het opbouwen van zo’n vertrouwensband vergroot hun intrinsieke motivatie om betrokken te blijven bij fitnessactiviteiten en om hun sportieve doelen na te streven.

Als fitnessprofessional is het belangrijk om aan deze relatie te werken om ervoor te zorgen dat jongeren zich gewaardeerd en gesteund voelen in hun fitnessreis.

 • Fitnessprofessionals kunnen regelmatig check-ins plannen met jongeren om hun voortgang te bespreken, hen aan te moedigen en samen eventuele aanpassingen aan hun trainingsplan te maken.
 • Trainers kunnen jongeren persoonlijke aandacht geven tijdens groepslessen, door hen bij hun naam te noemen en individuele aanmoediging en feedback te geven om een positieve en ondersteunende relatie op te bouwen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door een goede relatie tussen trainer en sporter.

Personal trainer voor kinderen en jongeren

Omgang met andere sporters

Stimuleer leden om elkaar aan te moedigen en zorg ervoor dat jongeren in de fitnessomgeving niet gepest worden of een te hoge druk op elkaar leggen. Moedig jongeren aan om vriendschappen te sluiten binnen de sportschool of fitnessstudio.

Doe dit zowel op formele wijze (georganiseerd, gepland, geëvalueerd), bijvoorbeeld tijdens groepslessen, als op informele wijze (ongepland), zoals tijdens pauzes of sociale evenementen.

Door het creëren van een positieve en ondersteunende omgeving kunnen jongeren zich op hun gemak voelen en zich meer betrokken voelen bij de fitnessgemeenschap.

 • Fitnessprofessionals kunnen teambuildingsoefeningen en -activiteiten integreren in groepslessen om vriendschappen en samenwerking tussen leden te stimuleren.
 • Organiseer sociale evenementen, zoals een barbecue of filmavond, waar leden elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten en een hechtere band met elkaar kunnen opbouwen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door een goede omgang tussen sporters.

Community sportschool

Support van ouders en verzorgers

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren met een hoger commitment vaker voldoen aan de beweegnorm en hebben vaker ouders die ook sporten dan jongeren met een lager commitment.

Moedig ouders daarom aan om actief deel te nemen aan de sportactiviteiten van hun kinderen, bijvoorbeeld door ouder-kind trainingen te organiseren of door ouders uit te nodigen om wedstrijden bij te wonen.

 • Fitnessprofessionals kunnen ouder-kind trainingsworkshops organiseren om ouders en hun kinderen samen te betrekken bij het sporten en zo onderlinge ondersteuning te bevorderen.
 • Stuur regelmatig nieuwsbrieven of updates naar ouders met informatie over de voortgang van hun kinderen, tips voor het ondersteunen van hun sportieve ontwikkeling en uitnodigingen voor gezinsvriendelijke evenementen binnen de sportschool.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door support van ouders te vergroten.

Ouders en gezin fitness

Preventiebeleid

Richt het beleid van jouw fitnesscentrum specifiek op het voorkomen van uitval bij jongeren. Zorg dat je inzicht krijgt in de verschillende factoren die stoppen met sporten in de hand werken.

Vraag ook aan de jongeren in jouw fitnesscentrum waarom ze blijven of vertrekken. Bedenk maatregelen, die je in het beleid kunt vastleggen. Onthoud dat uiteindelijk iedere jongere een ambassadeur is voor deelname en continue betrokkenheid bij sport en bewegen.

 • Voer periodieke enquêtes uit onder jonge leden om feedback te krijgen over hun ervaringen en redenen om te blijven of vertrekken, zodat je gerichte verbeteringen in het beleid en de activiteiten kunt aanbrengen.
 • Ontwikkel een mentorprogramma waarbij ervaren jonge sporters nieuwkomers ondersteunen en begeleiden, om een gevoel van verbondenheid en betrokkenheid bij de sportschoolgemeenschap te bevorderen en uitval te voorkomen.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door een goed preventiebeleid.

Uitval van jongeren die stoppen met trainen voorkomen

Fysieke toegankelijkheid

Maak het fitnesscentrum veilig en gemakkelijk toegankelijk voor jongeren en hun familieleden. Zorg voor aangepaste voorzieningen voor jongeren met een beperking.

Bespreek met de gemeente of de infrastructuur verbeterd moet worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een bushalte of fietsenstalling.

 • Zorg voor een rolstoelvriendelijke ingang en toegankelijke fitnessapparatuur om de sportschool toegankelijk te maken voor jongeren met een beperking.
 • Werk samen met de gemeente om veilige voetgangersoversteekplaatsen en fietspaden te creëren, die de bereikbaarheid van het fitnesscentrum voor jongeren en hun families vergroten.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door fysieke toegankelijkheid.

Fitness beperking of rolstoel

Gevarieerd sportaanbod

Laat jongeren deelnemen aan fitnessactiviteiten waaraan zij plezier beleven op het niveau waarbij zij zich het prettigst voelen, zoals competitief of recreatief niveau.

Bied jongeren - indien mogelijk - verschillende opties aan: verschillende niveaus, variatie in trainingen, vernieuwende oefeningen en deelname aan competities of evenementen.

Speel in op trends en zorg voor een gevarieerd aanbod dat aansluit bij de interesses van jongeren. Introduceer daarnaast nieuwe en innovatieve trainingsmethoden, zoals virtual reality work-outs, gamification of work-outs met apps, om jongeren te blijven uitdagen en motiveren.

 • Introduceer een scala aan groepslessen, zoals yoga, kickboksen en dansfitness, om tegemoet te komen aan de diverse interesses en vaardigheidsniveaus van jongeren.
 • Organiseer zowel recreatieve sportdagen als competitieve toernooien, zodat jongeren de mogelijkheid hebben om te kiezen hoe zij hun sportieve ambities willen nastreven.

Hier vind je meer informatie over hoe je uitval van jongeren kan voorkomen door een gevarieerd sportaanbod aan te bieden.

Gamification sport en fitness kinderen en jongeren

Marketingstrategieën om jongeren te bereiken

Op basis van de gegeven informatie over drijfveren, drempels en inspiratiebronnen, zijn hier enkele marketingstrategieën om jongeren tussen de leeftijden van 13 en 18 jaar te bereiken:

Creëer een lifestyle merk

Ontwikkel een merk dat aansluit bij de levensstijl van jongeren. Dit kan door middel van social media campagnes, influencer samenwerkingen en content die aansluit. Hiermee speel je in op de drijfveer ‘past bij mijn manier van leven’.

 • Gebruik visueel aantrekkelijke afbeeldingen en video’s die de levensstijl van jongeren weerspiegelen.
 • Zet een social media strategie op met een focus op platforms die populair zijn onder jongeren, zoals Instagram, TikTok en Snapchat.
 • Werk samen met influencers die jouw doelgroep aanspreken en laat hen jouw product of dienst promoten.

Sociale betrokkenheid

Benadruk het sociale aspect van jouw product of dienst, omdat ‘veel vrienden sporten’ een belangrijke drijfveer is.

Organiseer evenementen, toernooien of workshops waar jongeren samen met hun vrienden aan kunnen deelnemen.

 • Flyers en posters voor evenementen, toernooien of workshops.
 • Gebruik social media om evenementen te promoten en jongeren aan te moedigen hun vrienden mee te nemen.
 • Creëer een communitygevoel door groepsactiviteiten en samenwerkingsprojecten aan te moedigen.

Flexibiliteit

Om de drempel van ‘vaste tijden trainingen / wedstrijden zijn lastig’ te overwinnen, bied flexibele lidmaatschappen, trainingstijden of activiteiten aan die passen binnen de agenda van jongeren.

Hiermee toon je begrip voor hun drukke schema’s en andere verplichtingen.

 • Communiceer de flexibele opties op jouw website, in e-mailcampagnes en op social media.
 • Gebruik testimonials en succesverhalen om de voordelen van flexibiliteit te benadrukken.

Diversiteit in aanbod

Speel in op de drempel van ‘andere hobby’s’ door een divers aanbod van activiteiten of producten aan te bieden die aansluiten bij verschillende interesses en hobby’s.

Zo laat je zien dat jouw merk veelzijdig is en aantrekkelijk kan zijn voor jongeren met diverse passies.

 • Gebruik social media en e-mailmarketing om de veelzijdigheid van jouw aanbod te promoten.
 • Werk samen met niche influencers die verschillende hobby’s en interesses vertegenwoordigen.

Financiële ondersteuning

Om de drempel van ‘kan het niet betalen’ te overwinnen, biedt kortingen, gespreide betalingen, of zelfs beurzen aan voor jongeren die financiële ondersteuning nodig hebben.

Dit toont jouw betrokkenheid bij het toegankelijk maken van jouw product of dienst voor iedereen.

 • Communiceer de financiële ondersteuningsmogelijkheden op jouw website, in e-mailcampagnes en op social media.
 • Gebruik succesverhalen om anderen te inspireren en te laten zien dat jouw product of dienst toegankelijk is voor iedereen.

Ouder- en vriendenbetrokkenheid

Gezien de inspiratiebronnen van jongeren vaak ouders en vrienden zijn, is het slim om hen te betrekken in jouw marketingstrategie.

Organiseer ouder-kind evenementen, bied ‘bring a friend’ kortingen aan of creëer referral programma’s om mond-tot-mondreclame te stimuleren.

 • Informatie over ‘bring a friend’ kortingen en referral programma’s.
 • Promoot ouder-kind evenementen en ‘bring a friend’ kortingen op social media en via e-mailmarketing.
 • Moedig tevreden klanten aan om hun ervaringen te delen met vrienden en familie, zowel online als offline.

Samenwerking met scholen en lokale gemeenschappen

Werk samen met scholen en lokale gemeenschappen om jongeren te bereiken en hen bewust te maken van jouw product of dienst.

Organiseer bijvoorbeeld workshops, lezingen of clinics op scholen en buurtcentra.

 • Benader scholen en lokale gemeenschapscentra om samenwerkingen op te zetten en hen te voorzien van marketingmateriaal.
 • Organiseer evenementen of initiatieven die specifiek gericht zijn op scholen en buurthuizen, zoals educatieve workshops, sportdagen of informatiesessies.
 • Maak gebruik van lokale media (kranten, radio, etc.) om jouw samenwerkingen en evenementen te promoten.

Fitnessmarketing voor jongeren

En actie!

Het Erasmus+ Sport project: Keep Youngsters Involved in Sport, heeft diverse kaartspellen ontwikkeld om jongeren te binden en te behouden voor sport.

Met behulp van deze kaartspellen kom je meer te weten over hoe je acties in de sportclub kunt doorvoeren om jongeren (van 12-19 jaar) betrokken te houden en uitval in sport te voorkomen.

De kaarten zijn gekoppeld aan de 14 factoren om uitval in sport te voorkomen en bestaan uit concrete acties. Deze kaartspellen kunnen jou helpen om het jongerenbeleid te verbeteren en een plan van aanpak op te stellen voor je sportclub.

Voeg je bij 51.035 fitnessprofessionals en krijg gratis updates

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met onze privacy statement

Melanie Verbueken

Melanie Verbueken is een specialist in de fitnessbranche. Ze is letterlijk opgegroeid in een sportschool en weet hoe het is om een sportschool te managen met alles wat daarbij komt kijken. Met haar eigen fitnessmarketingbureau werkt ze voor en met diverse fitnessondernemingen. Haar kennis en ervaring op het gebied van ondernemen, innovaties en marketing in de fitnessbranche deelt ze met ons.